Сандар қазақша сөйлейді

Сандар қазақша сөйлейді

Үш саны
Төрт саны
Бес саны
Алты саны
Жеті саны