Иллюстрациялық
диктант

Бұйымдар
Атаулар
Аспаптар
Киім түрлері