Бастауыш сынып
мұғалімдеріне

БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ОҚУ ТАПСЫРМАЛАР ЖИЫНТЫҒЫ
БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕХАНИЗМІ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ
Табысты мұғалім тәжірибесіндегі өзгерістер